Бай Ганьо и “джендърите”

Updated: Jan 23, 2019

И как неправилната употреба на думи и понятия Ви кара да изглеждате глупаво


Илюстрация на Бай Ганьо от Борис Ангелушев

Тръгнал Бай Ганьо на поход срещу джендърите. Чул в кръчмата, че джендърите са новата заплаха срещу християнския морал. Веднага се решил, допил ракията, прибрал се вкъщи и започнал да стяга дисагите. Не знаел точно какво ще представлява походът, но се надявал да не бъде много дълъг, все пак, българското си е българско, но той не бил физически подготвен да ходи дълго време. Направил си табелка “Джендър идеологията осакатява нашите деца”- и това го бил чул в кръчмата. Взел чушките и розовото масло, все пак, наложителното винаги може да бъде съчетано с приятното и бизнеса. Замечтал се за топлата чорба и виното, които щял да консумира при неговите приятели след похода и тръгнал.


Един от най-ярките герои в българската литература, Бай Ганьо, и по-точно “байганьовщината” става толкова популярен, че се превръща в нарицателно. Нещо което не е нарицателно е „джендър“. Всъщност, джендър има превод на български език – пол. От там нататък, появата на несъответствие между дефинициите на думата “пол” в различните езици/култури е друга тема. Нека обаче обясним понятията “джендър политика” и “джендър идеология” за да не ставаме жертви на, ще използвам един любим термин на съвременните медии, фалшиви (fake) новини


Джендър политика

Накратко, джендър политиката може да бъде разглеждана като политиката на феминистите. Тук трябва да бъде отворена една скоба преди да продължим нататък — не, феминистите не са “мъжемразки”. Първо — мъже също могат да бъдат феминисти. Второ — идеологията на феминизма подкрепя само и единствено равенство. Затваряме скобата и продължаваме. Феминизмът, с помощта на джендър политиката се противопоставя на „джендър“ стереотипите и неравностите и главната цел е борбата за равно заплащане и контрол върху собствените тела на жените. Тоест, не избягва особено от бинарните познания за пола в България. Основната цел на „джендър политиката“ е всъщност равенство между половете.


Джендър идеология

И двете думи звучат много страшно за необразованите уши. Вече обяснихме първата, затова нека обясним втората, преди да навлезем в дефиницията на цялостното понятие. Най-просто, идеологията представлява Х набор от идеи или мнения на една личност или група. Пример за идеологии са Социализъм, Фашизъм, Религиозните идеологии (т.е. религиите: Християнство, Будизъм, Ислям и т.н.) и други.


Ще започна разясняването на термина “джендър идеология” с цитат от статия на The Guardian: Фразата не е нито легитимен академичен термин, нито политическо движение, но консерваторите я използват, за да продадат фалшив разказ и да оправдаят дискриминацията.


Терминът се появява във Ватикана средата на 90те години на 20 век, когато сексуалните и репродуктивни права са официално признати от ОOН и когато думата „джендър“ започва да се употребява официално (навлиза официално в световния речник). Тоест равенството на половете е било защитавано и промотирано от интернационални легални облигации.


Въпреки това, 1995 се предвижда атака срещу концепцията и думата „джендър“. Предсказанието се потвърждава и 1997 година книгата The Gender Agenda (буквално: Дневният ред на Джендъра) е публикувана. Тя е написана от Дейл О’Лери – саверноамериканска консервативна журналистка, католик. Тя представя „джендър“ като нео-колониален инструмент използван в световна феминистка конспирация. Книгата е преведена на десетки езици и е само един пример за грешната представа за „джендър“ и неговата „идеология“, която обикновено варира в зависимост от това какво смята за заплаха кампанията, която се противопоставя срещу “джендър идеологията”. Всъщност термина „джендър идеология“ се използва само в кампании за разпространение на омраза и дискриминация срещу дадена група или общност, която друга група или общност не харесва. Тоест, всичко е „джендър идеология“ ако ние не сме съгласни с него и искаме то да бъде премахнато. Независимо дали е истински „проблем“ или изкуствено създаден такъв.


Ако имаме предвид пък думата идеология, в контекста на пол, тоест „джендър“, джендър идеологията би разглеждала отношенията на дадена група към правилните роли, права и отговорности на половете в обществото (например: жените са домакини, а мъжете са глава на семейството). Следователно, това означава че традиционните идеи за ролите на жените и мъжете, са джендър идеология. Тоест, противопоставяне на промени в, например, патриархалните (или християнските, или каквито и да е други) разбирания за ролята на половете е проява на джендър идеологията ви, и твърдението че сте против джендър идеологията е, меко казано, смехотворно.


Следователно, следващият път, когато чуете за някой Бай Ганьо, който използва думата джендър като нарицателно или тръгне на протест срещу “джендър идеологията”, можете да го предупредите, че ако го направи, ще изглежда глупаво и наивно пред образованите хора.


***


Публикувано за първи път в Medium на 14 Август 2018

14 views0 comments

© Gery Galabova.